โครงคร่าว ยิปรอค
GYPROC Frame

โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี สำหรับระบบผนังยิปซัม ยิปวอลล์
GypWall™ System

คุณสมบัติเด่น
ติดตั้งง่าย ปลอดภ้ย

ออกแบบรูเจาะกึ่งสำเร็จรูปตัวเอช (H-Shape)** บนโครงคร่าวหน้าตัดตัวซี (C-Stud) เพื่อการร้อยท่องานระบบต่าง ๆ ผ่านโครงคร่าวเหล็กได้โดยง่าย เพียงใช้กรรไกรตัดเหล็กคลิบแนวเส้นกลางของ H-Shape ออก รวมไปถึง การออกแบบหน้าตัด โครงคร่าวที่ใช้เครื่องจักรคุณภาพสูงในการผลิต เพื่อให้ได้โครงคร่าวที่ไม่โก่งตัว ไม่บิดงอ เพื่อความปลอดภัยในการติดตั้ง ได้ลดความคม บริเวณขอบโครงคร่าวตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตจากโรงงาน

**หมายเหตุ: H-Shape มีเฉพาะระบบผนัง Gypwall™ 50 เท่านั้น **

 

โครงคร่าวเหล็กชุปสังกะสี GypFrame™ สำหรับระบบผนังยิปซัม
GypLyner™

โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีคุณภาพสูง Gyproc™ Framing ใช้เป็นโครงคร่าว ของระบบผนังยิปซัม GypLyner™ ประกอบด้วยเหล็กฉากริม ป.ปลา ML6A รูปตัว U เป็นรางของแนวผนังที่จะติดตั้ง และ โครงคร่าว ML50A รูปตัว C เป็นโครงคร่าวตั้ง สำหรับติดแผ่นยิปซัม โดยโครงคร่าว ML50A จะวางลงใน แนวรางของเหล็กฉากริม ป.ปลา ML6A และยึดติดกับผนังภายในเดิม ด้วยตัวยึดผนัง (Bracket)

 

 

โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี
Gyproc™ Framing XL50

ตอบสนองทุกความต้องการที่สุดของความแข็งแกร่ง สามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 240 นิวตัน / เมตร
ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน มอก.863-2532 ชั้นคุณภาพที่ 1

คุณสมบัติ
ติดตั้งง่าย ปลอดภัย

ติดตั้งได้ง่าย รวดเร็ว และให้ความแข็งแรงที่ดีเยี่ยม ใช้เครื่องจักรคุณภาพสูงใน การผลิต เพื่อให้ได้โครงคร่าวที่ไม่โก่งตัวไม่บิดงอ การควบคุมสายการผลิตเพื่อ ลดความคมขอบโครงคร่าวและอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ เพื่อความปลอดภัยในการทำงานมากขึ้น

โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี สำหรับระบบฝ้าเพดานฉาบเรียบ
Gyproc™ Framing ML50A

ประกอบด้วย
เหล็กโครงคร่าวหน้าตัดตัวซี (ML50A Channel) ใช้เป็นโครงคร่าว หลัก และโครงคร่าวซอย พร้อมชุดแขวนที่ออกแบบเฉพาะเพื่อการติดตั้งง่าย รวดเร็ว ได้ฝ้าเพดานที่แข็งแรง ทนทาน และสวยงาม สามารถรับน้ำหนักได้ไม่ น้อยกว่า 120 นิวตัน / เมตร ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน มอก.863-2532 ชั้นคุณภาพที่ 2

คุณสมบัติ
ติดตั้งง่าย ปลอดภัย

ติดตั้งได้ง่าย รวดเร็ว และให้ความแข็งแรงที่ดีเยี่ยม ใช้เครื่องจักรคุณภาพสูงใน การผลิต เพื่อให้ได้โครงคร่าวที่ไม่โก่งตัวไม่บิดงอ การควบคุมสายการผลิตเพื่อ ลดความคมขอบโครงคร่าวและอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ เพื่อความปลอดภัยในการทำงานมากขึ้น

โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี
Gyproc™ Framing SL40

ประกอบด้วย
เหล็กโครงคร่าวหน้าตัดตัวซี Gyproc™ Framing SL40 ใช้เป็นโครงคร่าวหลักและ โครงคร่าวซอย เหมาะสำหรับทั้งระบบแขวนด้วยฉาก และระบบแขวนด้วยลวด พร้อมสปริงปรับระดับ ติดตั้งรวดเร็ว ประหยัดเวลา ได้ฝ้าเพดานที่แข็งแรง ทนทาน และสวยงาม

คุณสมบัติ
ติดตั้งง่าย ปลอดภัย

ติดตั้งได้ง่าย รวดเร็ว และให้ความแข็งแรงที่ดีเยี่ยม ใช้เครื่องจักรคุณภาพสูงใน การผลิต เพื่อให้ได้โครงคร่าวที่ไม่โก่งตัวไม่บิดงอ การควบคุมสายการผลิตเพื่อ ลดความคมขอบโครงคร่าวและอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ เพื่อความปลอดภัยในการทำงานมากขึ้น