โครงคร่าว ที-บาร์
Ceiling Grid

โครงคร่าวเหล็กทีบาร์
Gyproc™ Grid 32T24

โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี คุณภาพสูง เคลือบสีพิเศษ สำหรับฝ้าเพดาน ที- บาร์ ยิปรอค กริด 32 เพื่อความสวยงาม พร้อมด้วยจุดแขวนที่ออกแบบพิเศษ ง่ายต่อการติดตั้ง และมีความแข็งแรงทนทาน ปลอดภัยต่อการใช้เป็นฝ้าเพดาน ภายในอาคาร สามารถใช้คู่กับแผ่นฝ้าเพดาน Casoprano™, Gyprex™, Celotex®, Gyproc™ และ Gyptone® ระบบฝ้าเพดานที-บาร์ ยิปรอค กริด 32 สามารถรับน้ำหนักแผ่นฝ้าเพดานได้ ไม่น้อยกว่า 7.4 กก./ม. (Light Duty) เมื่อทดสอบตามมาตรฐาน ASTM C635

 

 

โครงคร่าวเหล็กทีบาร์
Gyproc™ Grid 38T24

โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี คุณภาพสูง เคลือบสีพิเศษ สำหรับฝ้าเพดาน ที- บาร์ ยิปรอค กริด 38 เพื่อความสวยงาม พร้อมด้วยจุดแขวนที่ออกแบบ พิเศษ ง่ายต่อการติดตั้ง และมีความแข็งแรงทนทาน ปลอดภัยต่อการใช้เป็น ฝ้าเพดาน ภายในอาคาร สามารถใช้คู่กับแผ่นฝ้าเพดาน Casoprano™, Gyprex™, Celotex®, Gyproc™ และ Gyptone® ระบบฝ้าเพดานที-บาร์ ยิปรอค กริด 38 ได้ออกแบบเพื่อให้สามารถรับ น้ำหนักแผ่นฝ้าเพดาน ได้มากขึ้น เมื่อทดสอบตามมาตรฐาน ASTM C635 ซึ่งสามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 17.9 กก./ม. (Intermediate duty)

 

 

โครงคร่าวเหล็กทีบาร์
Gyproc™ Grid 38T15

โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี คุณภาพสูง Gyproc™ เคลือบสีพิเศษ พร้อมผ่าน กรรมวิธีการขึ้นรูป UltraSTEEL™ สำหรับฝ้าเพดานที-บาร์ ยิปรอค กริด 38T15 มีหน้าตัดกว้างเพียง 15 มม. แคบกว่าโครงคร่าวเพดานที-บาร์โดยทั่วไป ออก แบบเฉพาะเพื่อใช้ร่วมกับแผ่นฝ้าเพดานยิปซัมขอบบังใบ 15 มม. Gyptone® E15 Reveal Edge ให้ความสวยงามแปลกใหม่ ลดช่องว่าง ระหว่างแผ่นฝ้า ให้แคบลง

ระบบฝ้าเพดานที-บาร์ ยิปรอค กริด 38T15 ออกแบบและพัฒนาขึ้นให้ สามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 13.5 กก./ม. (Light Duty) เมื่อทดสอบตามมาตรฐาน ASTM C635